توجه

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

عضویت در مجمع

بدینوسیله باستحضار می‌رساند آن دسته از مدیران یا فعالین اقتصادی که شرایط ذیل را دارا می‌باشند، می‌توانند به صورت حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال به عنوان عضو عادی مجمع در یکی از کمیسیون‌های تخصصی فعالیت نمایند.

  1. متقاضی باید حداقل سن 25 سال داشته باشد.
  2. متقاضی می‌بایست حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن را به همراه رزومه علمی و تخصصی جهت عضویت ارائه نماید.
  3. در خصوص فعالین اقتصادی می‌بایست سه سال از صدور جواز کسب یا کارت بازرگانی ایشان گذشته باشد.
  4. اعضای خانه صنعت و معدن و بنیاد توسعه تعاون کشور می‌توانند پس از سه سال فعالیت در این زمینه جهت عضویت اقدام نمایند.
  5. در خصوص مدیران اقتصادی، فعالیت به عنوان رییس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت برای مدت سه سال الزامی می‌باشد.
  6. در خصوص مدیران سایر زمینه‌ها، فعالیت پنج ساله در حوزه تخصصی الزامی است.
  7. اعضای نظام مهندسین ساختمان، نظام کاردانی ساختمان، کانون مهندسین ساختمان در صورت گذشت دو سال از پروانه فعالیت‌شان می‌توانند به عضویت مجمع در بیایند.
  8. اعضای شهرک‌های صنعتی، صاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی می‌توانند بدون قید شرط به عضویت مجمع در بیایند.

دریافت فرم عضویت


تمامی حقوق مادی و معنوی سایت برای مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور محفوظ می باشد.