مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور

هم‌نشینی، هم‌افزایی، آموزش، پشتیبانی

هم اندیشی

برگزاری جلسات هم‌اندیشی فصلی

هم ‌افزایی

انتقال تجربه و دانش تخصصی

آموزش

برگزاری سمینار‌های آموزشی

پشتیبانی

حمایت ویژه در امور اجرایی و حقوقی

مجمع مدیران و فعالین اقتصادی کشور، یک برند ملی، یک تشکل و نام و نشان تجاری ثبت شده است که تاسیس آن به سال هزار و سیصد و نود و پنج باز می‌گردد. ساختار و شاکله بنیادین مجمع همانند کلیه تشکیلات، دارای اعضای هیات مدیره، ارکان و ساختار سازمانی، همچنین شرکتها و موسسات تابعه می‌باشد. ساختار سازمانی مجمع به شانزده کمیسیون و شاخه فرعی تقسیم می‌گردد. به طوری که هر کمیسیون با موضوع تخصصی خود، مسیر متفاوت و ویژه‌ای را تحت سیاستگذاری‌های کلان مدیران مجمع طی می‌کند. کمیسیون بازرگانی، عمران، صنعت، بهداشت و درمان، گردشگری، اصناف و غیره از جمله کمیسیون‌های تخصصی زیر مجموعه مجمع می‌باشند.

همه کسب‌و‌کارها نیازمند یک حامی تمام عیار برای آغاز تا سوددهی و رفع موانع و اختلالات و مشکلات هستند. ما تلاش می‌کنیم که بتوانیم حامی خوبی برای کسب‌و‌کارها باشیم.